Lagtingets öpnande
På måndagen öppnades lagtingsåret traditionsenligt.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Högtidligt öppnande av lagtingsåret

I presidentens ställe öppnade landshövding Peter Lindbäck lagtingsåret. Han gjorde det med en önskan om att självstyrelselagen ska förnyas.

– Men som sagt, för att det ska lyckas måste det finnas en ömsesidig vilja att lösa problem framom att skapa tillsynes onödiga låsningar under processens gång, sade han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss