Personalomsättningen vid vuxenpsykiatrin har en negativ inverkan på hur patienterna känner sig bemötta.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Hög personalomsättning försämrar bemötandet

Den höga personalomsättningen försvårar möjligheterna att bli mött med respekt och förståelse inom Ålands hälso- och sjukvårds vuxenpsykiatri. Det har psykologstuderanden Julia Danielsson, som tittat närmare på patientperspektivet i en studie, kommit fram till.
Hittat fel i texten? Skriv till oss