En ny hjälpsändning ger sig av till Ukraina i december.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Hjälpsändning till Ukraina under arméns beskydd

UkrainAX kör en sista sändning förnödenheter till både soldater och civila innan årets slut, och efterfrågar varma kläder och vinterutrustning.
Hittat fel i texten? Skriv till oss