080322 , 08032022 , 20203008 , Långnabba vindkraftpark , sista vindkraftverket montering av vingarna startar under kvällen , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:De tio vindkraftverken i Långnabba, Eckerö står nu på plats.<@Foto>Foto: Robert Jansson
De tio vindkraftverken i Långnabba, Eckerö uppfördes 2019-2020 och ska enligt kalkylerna producera 130 megawattimmar el per år. För bygget har stora ytor avverkats och många skogsvägar breddats och byggts.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Hela byn är grundlurad”

Markägarna i Eckerö Torp som upplåtit plats för Långnabba vindkraftpark är missnöjda med de låga ersättningarna.
Hittat fel i texten? Skriv till oss