Pedago Interaktiv Ab, Anders Gustafsson, Ingenjör,  Peter Granholm, vd,
Anders Gustafsson (till vänster) och Peter Granholm tar striden med Åda till hovrätten för att få det skadestånd de menar att de har rätt till. Men de säger också att striden handlar om att skattebetalarna måste få insyn i vad landskapet gör med skattepengarna.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

”Hela Åda visste att man bröt mot lagen”

För ett par veckor sedan bestämde sig it-bolaget Pedago att överklaga tingsrättens dom i målet mot Åda.
De vill ha skadestånd för att Åda anses ha brutit mot upphandlingsreglerna – men vill också att landskapet ska rätta till de fel som begåtts.
– Vi skulle vilja att det här inte upprepas, säger vd Peter Granholm.
Hittat fel i texten? Skriv till oss