Bebyggelsen på Svinö holme i Mariehamn koncenteras till den östra delen av ön. Uppe till höger i bild syns en bro till Espholm och det fyravåningshus som sticker ut från den övriga mer småskaliga bebyggelsen.
Foto: Illustration: Björlin GITech

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Här kan 300 tomter för 1.900 personer skapas

Utkastet till delgeneralplan för Svinö holme är nu klart och förslaget har lämnats vidare till stadsutvecklingsnämnden. Skulle projektet förverkligas är stadens behov av bostadsmark täckt för 20 år framåt.
Hittat fel i texten? Skriv till oss