Foto:

Bild

Bild

Bild

Bild

Här byggs stadens nya damm – 300 lastbilslass jord ska bort

Redan till midsommar ska stadens nya sedimenteringsbassäng stå klar.

Efter det ska dagvattnet från centrum vara renare än i dag när det släpps ut i Slemmern.

– Vi måste försöka strypa all belastning, säger miljösamordnaren Ulf Simolin.

Hittat fel i texten? Skriv till oss