240418 , 24042018 , 20180424 , Västra hamnen , hamn terminalen har fräschats upp *** Local Caption *** @Bildtext:Bekvämare sittplatser och nya biljettspärrar finns i hamnterminalen sedan en tid tillbaka.
Viking Lines hamnpersonal får färre arbetstimmar i och med att Rosella slutat trafikera. Foto Robert Jansson
Foto: Robert Jansson

Bild

Hamnpersonalen påverkas efter Rosellas frånfälle

Sedan Rosella slutade trafikera finns det mindre arbete för den Viking Line-anställda hamnpersonalen. Som bäst håller Viking Lines HR-avdelning på och tittar på deras schema och den här veckan ska en dialog föras hur man ska lägga upp arbetet.
Hittat fel i texten? Skriv till oss