Hammarlands kommun,  *** Local Caption *** @Bildtext:En majoritet i kommunstyrelsen i Hammarland valde förra veckan att neka övertidsersättning till en tidigare anställd i kommunen – trots att kommunledningen konstaterat att arbetsuppgifterna inte hade kunnat skötas inom avtalad arbetstid.@:<@Foto>Foto: Jacob Saurén
Det blir första gången kommunen har en särskild ansvarig för personaladministration
Foto: Jacob Saurén

Bild

Hammarland ska testa HR-ansvarig

Hammarlands kommun inrättar från månadsskiftet mars-april en tjänst som HR-ansvarig.

Detta på rekommendation av en arbetsgrupp som sett över hur man kan förbättra personalens trivsel.

– Vi motiverar det med att det är ett projekt, säger kommundirektör Kurt Carlsson.
Hittat fel i texten? Skriv till oss