Teenage Girl Buying Drugs In Playground From Dealer
Bland de studerande i årskurs II på gymnasiet svarade 21 procent att de blivit erbjudna att prova narkotika, 11 procent att de använt narkotika och 49 procent att de har kännedom om någon som kan sälja narkotika.
Foto: Istock

Bild

I gymnasiet vet hälften någon som säljer narkotika

Årets undersökning av åländska tonåringars användning av alkohol, narkotika och tobak inkluderade i år även frågor om spelande.
Siffrorna visar bland annat att 34 procent av pojkarna spelar flera timmar varje dag och att nästan hälften av gymnasieeleverna känner till någon som säljer narkotika.
Hittat fel i texten? Skriv till oss