Godbybor, Korsningen *** Local Caption *** @Bildtext:Finström har tryckt på för en rondell i fyrvägskorsningen i Godby centrum i mer än 15 år men ännu har landskapsregeringen inte fått något att hända. Särskilt i rusningstrafik anser man att både smidigheten och säkerheten i korsningen är dålig.<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres
Efter närmare femton år står projektet med att ersätta Godbys olycksdrabbade korsning med en rondell nu i startgroparna.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Godbyrondell kan börja byggas om fyra månader

I närmare femton år har såväl politiker som ortsbor velat ersätta den hårt trafikerade Godbykorsningen med en rondell.
Projektet har skjutits upp och lagts åt sidan upprepade gånger, men denna vecka bjöds projektet ut på entreprenad.
Hittat fel i texten? Skriv till oss