Asfalt efter ombyggnaden av Ålandsvägen dumpades i Jomala.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Giftiga asfalten är flyttad 

De giftiga tjärasfaltsmassorna från Ålandsvägens ombyggnad har schaktats bort till en anläggning för farligt avfall i Finland.
Därmed är ärendet avslutat från ÅMHM:s sida.
Hittat fel i texten? Skriv till oss