Bild

Går in för tydligt barnperspektiv

Inför nästa år tar landskapsregeringen (LR) fasta på att ha ett tydligt barnperspektiv i sin politik.
Enligt utbildningsminister Annika Hambrudd (C), som har frågan på sitt bord, är det en demokratifråga.