Bröd- och fiskförsäljning kan bli aktuellt i förrådsutrymmena på bottenvåningen av strandbodarna.@Foto:SKISS: SAT ARKITEKTER
En skiss som tidigare tagits fram för hur en gästhamn i Fyrens marina kunde se ut. Illustration: SAT ARKITEKTER
Foto:

Bild

Fyrens marina åter aktuell – men markägaren är tveksam

Frågan om småbåtshamnen Fyrens marina har återuppväckts i Lumparland.

Men församlingen som äger marken är tveksam.

– Jag konstaterar att församlingens svar omöjliggör ett genomförande av projektet, säger kommundirektör Mattias Jansryd.

Hittat fel i texten? Skriv till oss