Landskapsåklagare Henrik Lindemans uppfattning är att överklagandet är ogrundat. I förgrunden syns målsägandebiträdet Trond Hornseth.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

”Framkom inget överraskande”

Under torsdagen hördes 13 olika vittnen i Åbo hovrätt.
– Det har inte framkommit något nytt som man inte skulle ha varit förberedd på, säger landskapsåklagare Henrik Lindeman.
Hittat fel i texten? Skriv till oss