Foto:

Bild

Förvaltningsexperten: Återkrav måste ha lagstöd

Förvaltningsprofessorn Olli Mäenpää anser att kanslikommissionens beslut om Stephan Toivonens retroaktiva lön inte är korrekt.
– Ett stödbeslut måste fattas enligt laglighetsprincipen.
Juristen och politikern Gunnar Jansson (Lib) är tveksam till att lagtinget nu ändrar reglerna under pågående mandatperiod.
Hittat fel i texten? Skriv till oss