Anne Nordblom säger att mångfalden är viktig.
Foto:

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Fortsatt satsning på oklippta grönytor i stan

Staden låter för andra sommaren i rad vissa grönytor vara oklippta till förmån för pollinatörer.
– Det är viktigt med grönkorridorer så att fåglar, insekter och mindre däggdjur kan förflytta sig, säger stadsträdgårdsmästare Anne Nordblom.

Hittat fel i texten? Skriv till oss