Ingby Backen, Jomala
Allra hårdast kör folk i Ingbybacken i Jomala, där hela 15 procent av trafikanterna kör minst 100 kilometer i timmen. I området sker också fler omkörnings- och mötesolyckor än på andra delar av vägen.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Förstudien om Nya Godbyvägen är klar

Vad krävs för att öka framkomligheten och höja trafiksäkerheten längs Nya Godbyvägen? Det är två frågor som besvaras i en förstudie som nyligen blev klar.

– Vi är ännu i ett väldigt tidigt skede av processen, säger trafikingenjör Elin Roselius.
Hittat fel i texten? Skriv till oss