Förstudien över Järsövägen är nu klar. Den visar att framför allt de fyra broarna behöver åtgärdas. Men den omfattar även resten av vägsträckningen och möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg.
Foto:

Bild

Förstudie: Järsövägens ombyggnad kantas av utmaningar

Järsövägen, inklusive de fyra broarna längs sträckan, behöver åtgärdas.

Det är ett projekt som kantas av utmaningar, visar den förstudie som nu är klar.

– Det är trångt där, säger vägingenjör Åsa Mattsson om vägen.

Hittat fel i texten? Skriv till oss