Forskare: Pandemin kan leda till utflyttning

Befolkning.
Åland kan drabbas av utflyttning på grund av pandemin.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Inflyttningen till Åland har ökat sedan EU-inträdet, och vår ekonomi hänger på att det kommer in arbetskraft utifrån.
När pandemin slår hårt mot det åländska samhället ökar arbetslösheten – något som kan leda till minskad befolkningsmängd.
– Det finns risk för det, säger Jouko Kinnunen, forskningschef på Åsub.