Finansminister Mats Perämaa (Lib) menar att den referensgrupp som tillsattes för att underlätta den åländska skattegränsen nu har en gemensam grund att stå på och fortsätter sitt arbete.
Foto: Robert Jansson

Bild

Företagare ska höras om skattegränsproblem

Landskapsregeringens skattereferensgrupp har haft sitt första möte, där man bland annat diskuterade hurdana åtgärder som gjorts tidigare i skattegränshanteringen och hur man vill jobba som grupp i framtiden med frågorna.

Tanken är att också höra åländska företagare om vilka problem skattegränsen för med sig.

Hittat fel i texten? Skriv till oss