Skolan och tidigare föreståndaren prickas för bristfällig hantering av mobbning och kränkande behandling i skolan. Daniel Eriksson
Skolan och tidigare föreståndaren prickas för bristfällig hantering av mobbning och kränkande behandling i skolan.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Föreståndare prickad för bristande hantering av mobbningsfall

Eckerö skolas tidigare föreståndare har av landskapsregeringen fått en anmärkning för bristfällig hantering av mobbning och kränkande behandling i skolan. Skolan har ålagts att vidta åtgärder för att förbättra hanteringen av mobbning.

Hittat fel i texten? Skriv till oss