Det planerade daghemmet i Möckelö strand föreslås få fyra avdelningar.
Foto: Skissritning: Atom arkitekter

Bild

Föreslår daghem med fyra avdelningar

Jomala kommun bör fortsätta planeringen av ett nytt daghem med fyra avdelningar i Möckelö strand.
Det föreslår kommunstyrelsen, som nu för ärendet vidare till kommunfullmäktige.
Hittat fel i texten? Skriv till oss