Det behövs större kunskap på om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och en resursskola, säger en förälder som Ålandstidningen har pratat med.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Förälder: Skolinspektion och resursskola behövs på Åland

– Det behövs verkligen en resursskola på Åland. Och mycket större kunskap på om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Det säger en förälder till barn med NPF-diagnoser som inte går i skolan.
Hittat fel i texten? Skriv till oss