Vikingaborg, Fšglš ungdomsfšrening, Fšglš UF,
Enligt förvaltningsplanen för Vikingaborg i Föglö skulle de mest akuta åtgärderna kosta 213.000 euro, men i årets budget finns inga medel anslagna.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Föglöstyrelse vill grunda Vikingaborgstiftelse

Kommunstyrelsen i Föglö föreslår att en insamlingsstiftelse för Vikingaborg bildas. Målet är att stiftelsen sedan ska kunna hyra lokalen till självkostnadspris.
Hittat fel i texten? Skriv till oss