050620 , 05062020 , 20200605 , Skolavslutning , grundskolorna hade sin sommaravslutning , skola , Strandnäs högstadieskola , Rektor Mikael Rosbäck en annorlunda avslutning där föräldrar inte fick närvara pga corona pandemin , Covid-19 , sommarlov
Bildningschef Mikael Rosbäck känner sig lättad.
Foto: Robert Jansson

Bild

Fler skolpsykologer på gång under våren

Under hösten har det varit stor brist på skolpsykologer på Åland, men nu ser det ljusare ut, enligt bildningschef Mikael Rosbäck.
Full bemanning är att vänta under våren.
Hittat fel i texten? Skriv till oss