Silja Line, Tallink Silja, Västra hamnen
Tallinks passagerarsiffror är starkare än före pandemin.
Foto: Theresa Axén

Bild

Fler reste med Tallink

Tallink Grupps frakt- och passagerarstatistik för tredje kvartalet visar de högsta antalet sedan 2019.
Hittat fel i texten? Skriv till oss