Att omvandla fiskslam till gödsel vore fina fisken för miljön. Tony Cederberg har tillsammans med Thomas Saurén på eget initiativ gjort en sammanställning av offentligt tillgänglig data kring den havsbaserade fiskeodlingen. Den är nu inlämnad till landskapsregeringen, och innehåller förslag på åtgärder.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Fiskodlingarna större miljöbov än korna

Tusentals ton slam från fiskodlingar går i dag rakt ut i havet och har en negativ miljöpåverkan på våra vatten.

Men fiskarnas avföring kan vara guld värd – det slår Thomas Saurén och Tony Cederberg fast i en utredning som de på eget initiativ har gjort och skickat till landskapsregeringen.

– Fiskslammet är en outnyttjad resurs som går rakt ut i sjön, säger Tony Cederberg.

Hittat fel i texten? Skriv till oss