Bildningsnämndens ordförande Elias Lindström är medveten om inomhusmiljön i Övernäs skola.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

”Finns inga medel för större renoveringar”

Bildningsnämnden är fullt medveten om de problem som finns i Övernäs skola, men några större förändringar ligger inte i närtid.

– Det är en knepig byggnad när den är K-märkt både interiört och exteriört, säger ordförande Elias Lindström (Lib).

Hittat fel i texten? Skriv till oss