”Finns fortfarande många detaljfrågor”

Foto:

Bild

Att Tullen bekräftar att tvåstegsförfarandet fortsättningsvis kommer kunna användas är jättagoda nyheter. Det säger Josephine Thörnroos som är regelefterlevnadsansvarig
på Åland Post.
– Men det finns ännu frågor att reda ut.