Infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) säger att finansieringen samt en eventuell bompeng är de två största frågorna att lösa innan en tunnel kan byggas.
Foto: Robert Jansson

Bild

Finansiering stora frågan för LR:s tunnelkommitté

Efter tio möten och ett antal höranden ska tunneln nu utredas vidare. Det slår landskapsregeringens tunnelkommitté fast i ett delbetänkande.
– Man måste tänka på att vi inte har haft en dedikerad tjänsteman till förfogande förrän i juni, säger minister Christian Wikström (Ob)
Hittat fel i texten? Skriv till oss