Handelssjöfartens farledsavgifter har varit halverade sedan 2015 och föreslås fortsätta vara det permanent.
Foto: Robert Jansson

Bild

Farledsavgifter halveras permanent från år 2025

Arbetet för en permanent halvering av farledsavgifterna finns inskriven i regeringsprogrammet och nu har arbetet påbörjats.

Det här gör man för att stärka exportindustrins konkurrenskraft.

Hittat fel i texten? Skriv till oss