Stefan Kalmer, 70 år
Stefan Kalmer bor nu på den plats där han tillbringade barndomens somrar.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Stefan bor på barndomens sommarstugeplats

Stefan Kalmer hade sitt första obetalda jobb som tioåring. Han levererade två stora batterier på en trehjulig cykel till Klintens trä. Han växte in i företaget Kalmers på ett naturligt sätt och han visste redan tidigt att han en dag skulle ta över företaget efter pappa Anton Kalmer.
Hittat fel i texten? Skriv till oss