Bild

Så ska en bra pappa vara

Så här på fars dag undrade Ålandstidningen hur de allra yngsta barnen tänker kring begreppet pappa, och vad som utmärker en bra pappa. För att få svar de frågorna, och fler, lät vi en grupp dagisbarn föra fram sin syn på saken.
Hittat fel i texten? Skriv till oss