Silviasyster Annica Rydberg och äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund ser fram emot att utveckla det nya demensvårdsprojektet.
Foto: Julina Grüssner

Bild

Ny Silviasyster ska förbättra demensvården

Äldreomsorgen i Mariehamn inleder ett nytt projekt med syfte att höja kompetensen inom demensvården. I och med detta anställer man Annica Rydberg som Silviasyster. Hon ska fungera som en handledare och stödperson för både klienter, personal och anhöriga.
Hittat fel i texten? Skriv till oss