Eva Williams sitter i koret i Eckerö kyrka.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Jag känner mig så välkomnad av församlingsborna”

I maj 2015 prästvigdes Eva Williams i Borgå domkyrka. Hon hade tidigare vigts till diakon i Borgå men då lilla kyrkan. Eva Williams arbetade sedan som präst i Houtskär innan hon fick erbjudande om arbete som sjukhuspräst vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. I oktober i fjol förordnades hon till tf. kyrkoherde i Eckerö-Hammarlands församling.
Hittat fel i texten? Skriv till oss