På första bilden syns några av medlemmarna i föreningen. Bakre raden från vänster: Svante Lindblom, Carita Saku, Lisen Häggström, Christina Söderlund. Sittande från vänster Margarita Andersson och Marie-Louise Nordberg.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Bild

Bild

Bild

Frivilliga händer förbereder för öppet hus i retreatgården

I den gamla prästgården i Sund pågår renoveringsarbete för fullt. Målet är att den ska bli en retreatgård där gästerna kan njuta av lugn, tystnad och en vacker trädgård.
– Jag tror att retreat är bra för alla människor, säger Marie-Louise Nordberg, ordförande i föreningen Den inre oasen som leder projektet.
På onsdag håller man öppet hus och visar hur långt man har kommit.

Hittat fel i texten? Skriv till oss