Det ser inte ut att bli någon utbyggnad av daghemmet Prästkragen i Saltvik.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

För få barn i Saltvik för att bygga ut daghem

I Saltvik har behovet av en om- och utbyggnad av daghemmet Prästkragen diskuterats. Men med tanke på nuvarande och framtida behov anser kommunstyrelsen att en tillbyggnad inte är ekonomiskt försvarbar och föreslår i stället åtgärder för att förbättra kök och ventilation.

Hittat fel i texten? Skriv till oss