Äldreomsorgsnämndens ordförande Roger Jansson.<@Fotograf>Robert Jansson@Normal_indrag:
Äldreomsorgsnämndens ordförande Roger Jansson
Foto:

Bild

Enhälligt stöd för nytt demenscenter

Stadens äldreomsorgsnämnd stöder enhälligt förslaget att staden bygger ett nytt demensboende med 60 platser.

– Vi i kommittén begär också tid till september att reda ut vilket av alternativen, Mariepark eller Apalängen, som är att föredra, säger kommitténs ordförande Roger Jansson (MSÅ).

Hittat fel i texten? Skriv till oss