180219 , 18022019 , 20190218 , Efter stormen Alfrida kommmer Ålands skogsindustriers anläggning vid Strömsängarna i Godby ha dubbelt större volym per månad än normalt fram till midsommar  , , massaved blir till flis och även på flisanläggningen , skogsbruk , skog , avverkning , skogsavverkning , virke på bilden massaved , stormfällt virke , stormfällda träd , storm
Världsmarknadspriserna på virke stiger och efterfrågan minskar. Däremot finns efterfrågan på material till cellulosaindustrin.
Foto: Robert Jansson

Bild

Efterfrågan på sågat
 virke fortsätter sjunka

Produktions- och exportvolymerna på flera finländska skogsindustrivaror kommer att öka, visar en konjunkturrapport från Naturresurs
institutet (Lukes).
 Anders Mattsson, vd på Ålands skogsindustrier, säger att företaget inte märkt av de effekter som beskrivs. Däremot ser man att efterfrågan på sågat virke sjunker.
Hittat fel i texten? Skriv till oss