En i dag förtidspensionerad, före detta anställd vid ÅHS, har dömts till 40 dagsböter för personregisterbrott och brott mot tjänsteplikt. Hen döms också att betala ett skadestånd för psykiskt lidande till en sammanlagd summa om 867 euro.

Det är en imponerad jury som tar sig an uppgiften att utse en vinnare bland tio starka nummer i sångtävlingen Deluxe under lördagskvällen. Vinnaren, 17-åriga Jhodie Strandell, är en av flera artister vars framträdande lämnat juryn så gott som mållös.
Till sist är det helhetsbedömningen som avgör, enligt jurymedlemmen Kristian Metsälä.
– Både vokalistiskt och scenmässigt.

Det är en imponerad jury som tar sig an uppgiften att utse en vinnare bland tio starka nummer i sångtävlingen Deluxe under lördagskvällen. Vinnaren, 17-åriga Jhodie Strandell, är en av flera artister vars framträdande lämnat juryn så gott som mållös.
Till sist är det helhetsbedömningen som avgör, enligt jurymedlemmen Kristian Metsälä.
– Både vokalistiskt och scenmässigt.

Inte sedan 1995 har så få kandidater ställt upp i lagtingsvalet. I år är antalet 239, vilket är 15 färre än vid förra valet. Den enda regionen som har fler kandidater i år är skärgården.

17-åriga Jhodie Strandell korades till vinnare i den femte upplagan av sångtävlingen Deluxe, som hölls i Alandica på lördagskvällen.

I dag, lördag, vid 9.45 gick starten i årets Jullelopp. Se Ålandstidningens fotograf Hülya Tokur-Ehres bilder från loppet.

Kontors- och affärshuset där bland annat postkontoret och butiken Tyger & sånt ligger kan växa både på höjden och bredden.
– Vi vill utvidga vårt kontorshotell, säger Tom Forsbom som är vd för FAB Torggatan 4.
Cirka 20 nya bostäder skapas också med projektet, som syns på arkitekten Johanna Wickströms illustration ovan.

Saneringen av oljelagret i samband med avvecklingen av den gamla kraftverksdieseln blir en kostsam historia. Efter en extra bolagsstämma i dotterbolaget Enerexit görs en revision för att klarlägga läget.
– Staden måste ta sitt ansvar och skjuta till mera kapital, men varifrån är öppet, säger stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ).

Stockholms tingsrätt anser att det var fråga om mutbrott när en av Viking Lines befälhavare bjöd två fartygsinspektörer på middag i à la carten.
Inspektörerna döms för tagande av muta och befälhavaren för givande av muta.

Skicka din röst till Ålandsbankens svenska adress, där Åland Post hämtar den på torsdag eftermiddag.
Det förslaget ger landskapsregeringen nu brevröstande ålänningar i Sverige.

Landskapsregeringen (LR) höll i dag informations- och diskussionsträff med lagtinget om upphandlingen av elhybridfärjan till Föglö.
Resultatet av detta är att LR väljer att vänta tills dess att Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, lämnar sitt beslut rörande vägplanerna på Gripö innan man fattar ett beslut.
– Det är det mest ansvarsfulla att göra, säger infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ).

Kommunreformen och kortrutten har utgjort en väldigt stor del av partiernas kampanjande inför valet. Tråkigt, tycker Ålandstidningens unga valpanel som gärna hade sett partierna sätta större fokus på andra frågor.

– Det är lite onödigt eftersom det finns väldigt många andra viktiga frågor. Personligen relaterar jag inte särskilt mycket till varken kommunreformsfrågan eller kortruttsfrågan, säger Jack Hancock.

Polisen använde spikmatta för att få stopp på den förare som polisen jagade i 20 minuter genom Mariehamn i torsdags kväll. 

Landskapsregeringen utvidgar nu sitt tidigare beslut om skyddsjakt på varg.

Tiden för jakten förlängs, jaktområdet förstoras och det blir tillåtet att jaga med hund.

– Det ökar möjligheterna avsevärt, säger Lars Nordström som är ordförande för Hammarlands jaktvårdsförening.

Fler nyheter