Internet security and data protection concept, blockchain and cybersecurity
DI Lena Nordman kritiserar att ett så viktigt arbete förväntas utföras av en enskild person.
Foto: Istock

Bild

DI larmar: Åland bryter mot EU:s dataskyddslag

Datainspektionen saknar förutsättningarna att utföra sin verksamhet, och resultatet blir att Åland bryter mot EU-lagstiftning. Myndighetschef Lena Nordman, den enda anställda, säger att arbetsbördan hindrar henne från att sköta de granskningar och projekt som är myndighetens ansvarsområde.
 – Situationen är absurd.
Hittat fel i texten? Skriv till oss