Förvaltningsdomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut.
Foto:

Bild

Detaljplan i Kumlinge upphävs av domstol

Förvaltningsdomstolen upphäver en detaljplan i Kumlinge.

Orsaken är att de som berörs av planen inte getts tillräckliga möjligheter att inkomma med synpunkter.

Hittat fel i texten? Skriv till oss