Delgeneralplanen för centrum återremitterades

Foto: