Del av Klintkajen har rasat.
Foto: Sebastian Boman

Del av Klintkajen har rasat under timmer

Användningen av Klintkajen begränsas efter att norra ändan har gett vika.
Hittat fel i texten? Skriv till oss