Bild

De karterar Östersjön under havsytan

Till Åland Seamap – ett fyra år långt kartläggande av Ålands undervattensmiljöer – har dykningar runt Kökars skärgård pågått under sommaren. Karteringen ska senare kunna skydda särskilt värdefulla undervattensmiljöer.
– Det har helt klart varit en upplevelse, säkert Floriaan Eveleens Maarse från Åbo Akademi.
Hittat fel i texten? Skriv till oss