Ålands Radio, huset
Sex personer vill bli vd för Ålands radio.
Foto: Cajsa Borgström

Bild

De har sökt jobbet som vd för Ålands radio

Ålands radios styrelse offentliggör fem av de sex namnen på personerna som har sökt tjänsten som vd.
Hittat fel i texten? Skriv till oss