Det finns för få platser för barn 1-3 på daghemmen i staden i vår.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Daghemsplatserna räcker inte till i staden

Platserna inom stadens barnomsorg för åldrarna 1-3 år kommer inte att räcka till under våren 2023. ”Läget är ansträngt”, konstaterar biträdande bildningschef i sin beredning inför bildningsnämndens senaste möte.
Hittat fel i texten? Skriv till oss