Den som studerar på distans kan ha svårt att också genomföra en salstenta från Åland.
Den som studerar på distans kan ha svårt att också genomföra en salstenta från Åland.
Foto: Istock

Bild

Brist på salstentor försvårar för distansstuderande

För distansstuderande är möjligheterna att skriva tentor från Åland begränsade.

För de institutioner som skulle kunna anordna och övervaka salstentor är det en resursfråga.
Hittat fel i texten? Skriv till oss