Ämbetshuset.
Ålands förvaltningsdomstol föreslås bli instans för ändringssökande i beslut av landskapsregeringen. ”Dagens upplägg är för sårbart i detta avseende, vi behöver ha mer än en förvaltningsrättsligt specialiserad ordinarie domare”, skriver lagman Kristina Fa
Foto: Wilma Eriksson

Bild

Bred kritik i remisserna om nya självstyrelselagen

Flera lagstiftningsområden som föreslås kunna överföras till Åland bör behållas i riksdagen, anser tunga remissinstanser. Dit hör televerksamhet, vapen, konsumentskydd och arbetsrätt.
Justitiekanslern är mest kritisk och kallar förslaget halvfärdigt.
Trots krav på svenska utlåtanden har de flesta statliga instanser hittills bara svarat på finska.
Hittat fel i texten? Skriv till oss